Prosjekter | Sirius Ability

Prosjekter

Nåværende

Vi utvikler det neste store innen hageteknologi - en smart, autonom hagerobot.

Tidligere

Vi leverte quizdatabase til vår søstervirksomhet Sirius Questions.

Sirius konsulterte et lokalt selskap som utviklet autonome fôringsvogner.