Forvogn | Sirius Ability
Hjem - Prosjekter - Autonom fôringsvogn

Autonom fôringsvogn

Oppsummering: Sirius bidro som konsulent for et lokalt selskap som utviklet autonome fôringsvogner.

Utfordring

Trenden i jordbruk er å automatisere fôring. Utfordringen ligger i navigering mellom flere separate bygg, hvor utstyr ikke tåler å henge i taket.

Selskapet fikk forskningsstøtte for å utvikle ny teknologi som løste dette på en bedre måte. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom flere aktører. Sirius ga råd om hvordan de kunne gå frem for å lage en god teknisk løsning, og se løsninger innen flere fagområder.

Utfordring: Hvordan skaper man best mulig samarbeid mellom aktører fra ulike fagområder?

Metode

Prosjektet hadde et behov for å knytte sammen forskjellige fagområder fra mekanisk, elektrisk og digitale "verdner". De ulike aktørene så ting fra sin egen vinkel, og snakket med egne ord og uttrykk. Vi bidro med å skape en bro mellom de ulike aktørene, slik at de kunne samarbeide best mulig.

Sirius deltok også med med prinsipp og plantegninger for mulige løsninger.

Resultat

Produktet er stadig under utvikling, men prosjektet er midlertidig satt på pause grunnet corona-pandemien.

← Quizdatabase Gå til forsiden Autonom hagerobot →