Konsulenter | Sirius Ability

Våre konsulenter

Tor-Olav Berntzen

Daglig leder

Tor-Olav Berntzen har lang erfaring som leder av utviklingsprosjekter for både on og offshore industri, mekanisk, elektrisk, og elektronisk. Erfaring fra flere oppstartsbedrifter, og etablerte multinasjonale selskaper. Han er utdannet innen elektronikk og programvare-utvikling ved Newcastle University.

Kontakt: Tob@siriusway.no - 901 49 888

Portrait, Tor-Olav Berntzen

Lars Berntzen Arholm

User Experience Spesialist

Lars Berntzen Arholm har en master i anvendt kognitiv psykologi fra Universitet i Leiden. Han har erfaring fra brukeropplevelse og skrev masteroppgave om grensesnitt for autonome skip. Han er ekspert innen brukerundersøkelse, og har erfaring fra både kvalitativ og kvantitativ forskning.

Kontakt: Lars@siriusway.no

Portrait, Lars Berntzen Arholm