Quizdatabase | Sirius Ability
Hjem - Prosjekter - Quizdatabase

Quizdatabase

Oppsummering: Vi utviklet en quizdatabase for vår søstervirksomhet, Sirius Questions, som leverer quizmaster-tjenester. Løsningen har gjort det enklere og mer effektivt for brukeren å systematisere spørsmål.

Utfordring

Når man jobber som quizmaster kan det bli vanskelig å holde styr på hvilke spørsmål man har brukt før. Det skjer også at man tenker på et godt spørsmål som man ønsker å skrive ned før man glemmer det.

Før den nye løsningen, ble nye spørsmål skrevet ned på lapper og mobil, mens gamle spørsmål måtte letes fram manuelt fra bunker med gamle quizark. Det var vanskelig for brukeren å holde oversikt på denne måten.

Utfordring: Hvordan kan man gjøre det enklere for quizmastere å systematisere spørsmålene sine?

Metode

For å utvikle en løsning intervjuet vi den fremtidige brukeren. Vi ønsket å finne ut hva løsningen trengte å inneholde, og hvilke funksjoner den skulle utføre.

Basert på brukerens behov, foreslo vi å utvikle en quizdatabase med en responsiv nettløsning. Da kunne brukeren legge inn spørsmål hvor som helst, når som helst.

NotaterFoto: Førstehåndsskisse av databasen.

Målet med quizdatabasen var å gjøre det enkelt å systematisere spørsmål. Spørsmål skulle kunne legges inn raskt, og søkes opp på en enkel måte ved hjelp av bl.a. stikkord, kategori, og vanskelighetsgrad.

Vi laget en low-fidelity wireframe som vi itererte flere ganger med brukeren. Så utviklet vi en frontend-løsning som også ble hyppig testet sammen med bruker. Det sikret at løsningen ble designet for å møte brukernes behov på en intuitiv måte.

Databasen ble utviklet med HTML og CSS frontend, og backend ble utviklet i PHP og MySql.

Resultat

Final result Forsiden av quizdatabasen.

Databasen ble en suksess. Før måtte brukeren bla gjennom sider på sider med gamle quizer. Nå kan brukeren enkelt finne igjen quizspørsmål med bare et søk. Dette har gjort det enklere, smidigere og mer effektiv å lage quiz. Vi estimerer at dette vil spare brukeren for flere titalls arbeidstimer i året.

Brukeren kan nå fokusere fullt og helt på å lage gode quizer, fremfor å bruke tid på å lese gjennom gamle, fysiske notater.

← Autonom hagerobot Autonom fôringsvogn →